Uitgangspunten

Uitgangspunten

Eigen vraagstukken

Je leert veel en effectief, als je het geleerde meteen kunt toepassen. We vragen daarom, dat je je eigen, actuele werkvraagstukken mee- en inbrengt. Dit bespreken we in de intake.

Leren van elkaar

Je leert veel van andere deelnemers – uit andere organisaties, met andere aanvliegroutes en vaak toch zeer herkenbare vragen. We nemen daarom tijd, elkaar te leren kennen en op basis van vertrouwen met elkaar te werken.

Van buiten naar binnen

De aanleiding voor een procesopgave ligt doorgaans buiten. Daarom werken we in Processturing van buiten naar binnen. We beginnen bij de opgave zelf, gaan verder met de procesomgeving, kijken  naar procesontwerp en -sturing en komen dan uit bij je zelf.