Praktisch

Praktische zaken

  • Opdrachten

Tussen de dagen in voer je opdrachten uit: lees- en maakwerk. Die zijn aanvullend op wat we in de bijeenkomsten behandelen.

  • Data

Dag 1: 18 september 2019
Dag 2: 9 oktober 2019
Dag 3: 6 november 2019
Dag 4: 4 december 2019

  • Kosten

€1.600,- ex BTW en locatie, overigens all in

  • Begeleiders

Marie-Josée Dries en Gert van der Kolk van OIO – bureau voor Organisaties in Ontwikkeling

  • Download

De brochure van het leertraject Processturing