Dag 1

Dag 1: basisprincipes en diagnostiek

  • je maakt kennis met de andere deelnemers
  • we positioneren processturing ten opzichte van andere stuur- en beheersvormen, zoals projectmatig werken en programmamanagement
  • je leert verschillende vormen van processturing, -management en -regie te onderscheiden naar inhoud en toepassingsbereik
  • je leert je klus te analyseren op proceselementen