Home

Wat is Processturing?

Veel maatschappelijke opgaven vragen een samenwerking van overheden, (semi-)publieke organisaties en private partijen. Denk aan ruimtelijke vraagstukken, energietransitie, watermanagement, sociale opgaven…

Met Processturing leer je de samenwerking tussen die partijen zo te organiseren, dat draagvlak en draagkracht ontstaan voor realiseerbare oplossingen. We gebruiken daarvoor een aanpak die we ACE noemen: Arrangeren, Combineren, Effectueren.

Is Processturing iets voor mij?

Ben je een project- of programmamanager, een (beleids)medewerker of adviseur met ervaring? En met de ambitie,  om je kennis en kunde van processen te verdiepen? Wil je, met de inhoud als inspiratie, processen kunnen sturen en zo aan het verloop ervan een actieve bijdrage leveren?

Dan is het leertraject Processturing iets voor jou. In vier dagen leer je:

  • je klus op proceselementen te analyseren
  • gebruik te maken van de kansen en mogelijkheden in de context van je klus
  • een proces te ontwerpen en te besturen
  • en je zelf als instrument in te zetten

Recente berichten

Meer berichten